Kamminga & Partners | Aweg 37 | 9718 CW Groningen
Huurverhoging woonruimte 2019 - 03-04-2019

Wat is de maximale huurverhoging in 2019?

De huur van een woning mag in 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er geen maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli 2019.

Inkomen tot € 42.436: 4,1%

Was uw huishoudinkomen € 42.436 of minder in 2017? Dan mag de huur van uw woonruimte sinds 1 januari 2019 hooguit 4,1% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2019.

Inkomen boven € 42.436: 5,4%

Was uw huishoudinkomen € 42.436 of meer in 2017? en heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? dan mag de huur hooguit 5,6% omhoog. Gaat uw huur met meer dan 4,1% (maar maximaal 5,6%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2017 hoger was dan € 42.436.

De hogere huurverhoging geldt niet voor :

- huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);

- huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum  van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 4,1% omhoog.

 

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats vanaf 1 juli 2019 3,1%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur vanaf 1 juli 2019 hooguit 3,1% omhoog. Tot 1 juli 2019 is dit hooguit 2,9%. Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie opvragen over uw inkomen bij de Belastingdienst.

 

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast. 

 


Terug