Kamminga & Partners | Aweg 37 | 9718 CW Groningen
Huurverhoging woonruimte 2018 - 05-04-2018

Wat is de maximale huurverhoging in 2018?

De huur van een woning mag in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er geen maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli 2018.

Inkomen tot € 41.056: 3,9%

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of minder in 2016? Dan mag de huur van uw woonruimte sinds 1 januari 2018 hooguit 3,9% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2018.

Inkomen boven € 41.056: 5,4%

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of meer in 2016? en heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? dan mag de huur hooguit 5,4% omhoog. Gaat uw huur met meer dan 3,9% (maar maximaal 5,4%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2016 hoger was dan € 41.056.

De hogere huurverhoging geldt niet voor :

- huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);

- huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum  van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 3,9% omhoog.

 

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats vanaf 1 juli 2018 2,9%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur sinds 1 juli 2018 hooguit 2,9% omhoog. Tot 1 juli 2018 was dit hooguit 1,8%. Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie opvragen over uw inkomen bij de Belastingdienst.

 

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast. 

 


Terug